Húshagyó kedd majd Hamvazó szerda,mely a nagyböjt kezdetét jelenti és Virág vasárnappal zárva a Nagy hét kapujába lépünk..


NAGYCSÜTÖRTÖKÖN elhallgatnak a templomok harangjai, azt tartják, a harangok Rómába mentek, ott gyászolják Krisztust. Szokás ilyenkor zajt kelteni és így helyettesítették a harangokat. Elterjedt szokás nagycsütörtökön a virrasztás, annak emlékére, hogy Jézus az olajfák hegyén virrasztott.
„Amint elérkezett az óra, asztalhoz telepedett a tizenkét apostollal együtt. Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában.” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt: „Vegyétek, osszátok el magatok között. Mondom nektek: nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa.” Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal:”Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak. De nézzétek, az áruló keze is rajta az asztalon. Az Emberfia ugyan elmegy, de jaj annak az embernek, aki elárulja. ” Erre kérdezgetni kezdték egymást, ki az közülük, aki ilyet tesz.”

Dsida Jenő: Nagycsütörtökön
(részlet)

A szél suhogva borzong
az olajfa-lombokon.
A kanyargós úton, által az erdőn
tömöttsorú fáklyások jönnek.
Testemet ételül adtam,
véremet italul adtam,
könnyel mostam meg lábaitokat;
Mégis egyedül maradtam

NAGYPÉNTEK a megtisztulás és megújulás napja,a keresztény világ Krisztus keresztre feszítésére emlékezik.Mint tudjuk, a feltámadás, a húsvét öröme csak a nagypéntek mélysége után élhető meg.
Mi is történt? Nagypénteken egy örök isteni terv valósult meg, prófétai ígéretek teljesedtek be. „Az Emberfia elment, amint elrendeltetett” (Lk 22,22). Az asszony utóda a kígyó fejére taposott (1Móz 3,15). Jézus kereszten kimondott utolsó szava, az „elvégeztetett”, szó szerint ezt jelenti: céljához ért, beteljesedett  Isten üdvözítő terve. Nagypénteken az történt Jeruzsálemben, hogy Isten bűn nélküli Fia elszenvedte a mi Isten elleni lázadásunk igazságos ítéletét. Magára vállalta bűneinket és azok büntetését, és helyettünk elszenvedte ezt; hogy így azt, aki hisz őbenne, már ne sújtsa Isten ítélete. Ez a helyettes elégtétel, ez a tökéletes engesztelés, és a bűnbocsánat-kiváltás-megváltás Jézus Krisztus halálának valódi oka és célja.Az ember bűnei ellenére Istenünk minden időkben velünk van,támogat bennünket csupán észre kell vennük és hálásnak lenni ezért az óriási kárhozatért,hiszen annyira szeret minket,embereket hogy egy szülött fiát adta értük,aki örökké így válaszolt neki:”Uram,kész vagyok veled menni akár a börtönbe,vagy a halálba is!”(Lukács22:33).

NAGYSZOMBAT húsvét ünnepének elő napja, az igazi húsvéti ünneplés délután kezdődik. Arra a napra emlékeztet, amikor Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban feküdt, de harmadnapra, azaz húsvétvasárnap hajnalára feltámadt.

Elérkezve Vasárnaphoz rájövünk arra hogy Isten szeretete az ember iránt hatalmas,mérföldeken át nyúló.Adjunk hálát azért, hogy Jézus mindannyiunkért  hallt  meg a kereszten.Cselekedeteink bizonyítsák hogy Istengyermekei vagyunk. ,,Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve – Harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die.” Így ír Pilinszky János húsvét misztériumáról Harmadnapon című versében. Elmélkedni húsvét titkáról nem könnyű. Hiszen emberi ész fel nem foghatja, mekkora ajándékot kaptunk Krisztus kínszenvedése, kereszthalála és föltámadása által. Megsejteni azonban van esélyünk. Lehetőséget kell adnunk magunknak arra, hogy gondolkodjunk húsvét csodáján és ne csak a színes tojásokat és a különféle színpompás nyulakat párosítsuk az ünnephez. Húsvét misztériuma alatt Jézus kínszenvedését, halálát és feltámadását értjük. Krisztus meghalt értünk. Vajon mi képesek lennénk életünket adni barátainkért? Mi van az ellenségeinkkel, minket gyűlölőkkel? Ő értük is képesek lennénk meghalni? Jézus  utolsó szavai is végtelen szeretetét hirdették, mikor kérte az Atyát: „Bocsáss meg nekik, nem tudják, mit tesznek!” Sokszor a megbocsátás is nehezünkre esik. Erre hív minket Krisztus. Bocsássunk meg egymásnak és magunknak. Engesztelődjünk ki és éljünk az Ő szeretetéből táplálkozva!
Mindnyájunknak részünk van különféle szenvedésekben, ezért mi is ajánljuk fel ezeket a szenvedéseket másokért Jézus mintájára!

Comments are closed.

Véletlen képek
dsc_5403
A nap idézete
Időjárás
Погода в Україні
Falusi turizmus
pinceszet-1 pinceszet-11
Mai névnap
Boldog névnapot!
Keresés az oldalon
Látogató térkép