Alyokhin Viktor, aki az elmúlt tíz esztendőben Salánk polgármestere volt, most arra vállalkozik, hogy ha bizalmat szavaznak neki, ezt az új közigazgatási egységet irányítsa.

Polgármester úr, nem mindennapi feladatra vállalkozik.

– Ez kétségtelen tény. Közel harminc éve, mióta Ukrajna függetlenné vált, az országban egymást követik a válsággal teli időszakok. Az utóbbi tíz esztendő, mely, mint említettük, polgármesterségem idejére esett, ebben a tekintetben sajnos nem hozott változást. Ám ennek ellenére nekünk a falu infrastrukturális, szociális és kulturális fejlesztése terén mégis sikerült jelentős eredményeket elérni.

Ezek közül, ha valakinek errefelé van dolga, az egyiket nyomban megtapasztalja: végre normális úton lehet elérni a települést.

– Amikor az itteni polgárok 2010-ben nekem szavaztak bizalmat, olyan rossz állapotban volt a településünkről kivezető főút, hogy a kátyúkat kerülgetve csak másfél óra autózás után sikerült elérni Újlakot. Most negyedóra alatt ott lehetünk. Köszönhető ez Gennagyij Moszkal, Kárpátalja akkori kormányzójának, Barta Józsefnek, falunk szülöttének, a megyei tanács első helyettesének és kijevi barátaimnak. Nehéz feladat volt, mivel a korábbi időktől eltérően, mikor az úthálózatok központi finanszírozásból létesültek, a 2015-ös évtől ez megváltozott. Csak azok a települések költségvetései gyarapodnak a jövedelemadóból, ahol benzinkutak vannak. Így hát nem volt könnyű. De nem csak az útjavítás volt az egyetlen sürgős, megoldásra váró probléma. Már a kezdetek kezdetén arra figyelmeztettek az építésügyi szakemberek, ha nem lépünk sürgősen, a kultúrházunk teteje beszakad. 2012-ben sikerült megújítani az épület tetőszerkezetét, később pedig megtörténhetett a közösségi intézmény külső és belső felújítása. A Debreceni Polgármesteri Hivatallal ápolt kiváló kapcsolatoknak köszönhetően magyarországi barátaink felvállalták az óvoda új szárnyának megépítését, ahol elhelyezhettük a bölcsődei csoportot, emellett egy modern tornatermet is kialakítottunk. Létrehoztuk a nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Ferenc nevét viselő emlékparkot, ugyanitt avattuk fel az ötvenhatos magyar szabadságharcosok emlékművét. Szponzori segítséggel sikerült európai módon felújítani az öltözőt is a futballpályán.

Ha az új, hamarosan megalakuló önkormányzati kistérség bármely lakosát megkérdezzük, biztosak lehetünk benne, hogy elsőként a munkahelyteremtés fontosságát említi majd.

– Magam is ezt tartom az egyik legfontosabb feladatnak. Nekünk az elmúlt években ezen a téren is sikerült előre lépni. A 2018–2020 közötti időszakban egy összességében 55 megawatt teljesítményű – hozzávetőleg két Nagyszőlősi járás ellátására elegendő energiát termel – napelemparkot hoztunk létre, amely harminc itteni lakosnak ad munkát, emellett különböző adókkal gyarapítja a költségvetésünket. A befektetők között van katari, szlovákiai és egy ukrajnai cég is.

Mindez igencsak dicséretes. Ám lássuk be, hogy messze nem ugyanaz eredményesen irányítani egy 3200 lélekszámú települést, vagy egy tizenötezer lakost számláló, tíz község összevonásával létrehozott önkormányzati kistérséget.

– Én magam is ezt vallom. Éppen ezért csak akkor lehetünk sikeresek, ha a kezdetektől fogva csapatban gondolkodunk. Egyrészt jelentős szemléletváltásra van szükség, hogy kezdetektől fogva ne rivalizáljanak a kistérséghez tartozó települések, másrészt pedig olyan profi csapatot kell felállítanunk, amely képes megfelelni az előttünk álló kihívásoknak. Azt már tudjuk, hogy a kistérségi önkormányzatnak 26 képviselője lesz, tehát törekedni kell arra, hogy mind a tíz helyről a legrátermettebbek kerüljenek be a testületbe, olyanok, akik készek és tudnak is tenni a szűkebb és a tágabb közösségükért. Másrészt pedig az új önkormányzat különböző osztályai – oktatási, egészségügyi, gazdasági stb. – élére olyan tehetséges szakembereket kell állítani, akik tisztában vannak a törvény által biztosított jogokkal és lehetőséggel, s kreatívan viszonyulnak mindezekhez. Mondok egy példát: a napelem projekt kezdetén, Szpodnyi Árpád vezető vámellenőr segítségét, tanácsait kikérve, könnyebbé tudtuk tenni a befektetők számára az Ukrajnában zajló bürokráciai folyamatok megértését, és szakszerűen el tudtuk magyarázni, hogy Ukrajnában ezen a téren mi a jogi környezet, s hogy ennek megfelelően milyen elvárásoknak kell megfelelniük.

Az önkormányzati reform változást hoz az ügyintézési szférában is. Most már minden okmányért a központba, Tiszaújlakra kell majd beutazni, ami persze jelentős kényelmetlenséget okoz majd a kistérség többi kilenc települése lakóinak.

– Hogy ez ne fordulhasson elő, azért lesznek a helyi ügyintézők. Még tovább megyek: a jelenlegi ukrán jogszabályok lehetővé teszik az egyablakos ügyintézést, azaz a személyi okiratok hasonlóképpen a Magyarországon működő kormányablakokhoz. Ennek elérése választási programomban kiemelten szerepel.

Valljuk be, nem könnyű összeállítani egy ilyen programot, amikor még az sem világos, hogy pontosan milyen források állnak majd az új önkormányzat rendelkezésére.

-Ez így igaz. Salánk az integrált befektetésekkel az utóbbi években jelentős fejlődést tudott elérni, Tiszaújlak pedig a már meglévő benzinkutak által biztosított jövedéki adóból befolyt összegekből fejlesztette infrastruktúráját. Viszont a többi település nem rendelkezik ilyen szintű forrásokkal. Éppen ezért fontos, hogy az új kistérség megalakulásával önellátóságot érjünk el, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a közintézmények funkcionálását és a benne dolgozók fizetését lehetőleg önállóan biztosítsuk. S így hatalmas feladat hárul a leendő közigazgatási egységre. A legelső feladatok egyikének azt tartom, hogy felmérjük a tíz település oktatási, egészségügyi, kulturális intézményeinek állapotát, személyi ellátottságát, s ennek megfelelően hozzuk meg a szükséges döntéseket. Arra fogunk törekedni, hogy a bölcsődén, az óvodán át az iskoláig, a felcserközpontokig mindenütt a legszínvonalasabb szolgáltatásban részesüljenek a kistérség lakói.

Gondolom, lesznek egyértelműen közös feladatok is.

– Már vannak is. Ilyen például a háztartási hulladék központosított elszállításának a megszervezése. Ez évek óta húzódó, erősen átpolitizált probléma a Nagyszőlősi járásban. Ennek a gyakorlatnak egyszer s mindenkorra véget kell vetni.

Úgy tudom, legalább ilyen fontos az úthálózat felújítása.

– Amikor a Nép Szolgája, tehát a kormánypárt képviselői felkértek, hogy induljak a választásokon ezért a tisztségért, megígérték, hogy segítenek a kistérség egyik akut problémájának orvoslásában. Nevezetesen, közösen fogunk fellépni azért, hogy a Salánktól Feketepatakon és Verbőcön át Mátyfalváig vezető utat mihamarabb megjavítsák. Aki itt él, az tisztában van vele, hogy milyen nagy impulzust adna ez szűkebb pátriánk, ezen belül például a turizmus fejlődéséhez.

Milyen turisztikai fejlesztésekre gondol?

– Kárpátalján talán nincs még egy másik olyan kistérség, amelyiket két jelentős folyó, esetünkben a Borzsa és a Tisza határol. Itt a megfelelő helyeken strandokat, csónakázóhelyeket tudunk kialakítani. Ami pedig már a közeljövőben megvalósítható, az a biciklitúrák szervezése a kistérségen belül. Hisz itt a kuruc hagyományokat több településen is ápolják, de nem feledkezhetünk meg Verbőc híres szülöttéről, a Hármaskönyv összeállítójáról, Werbőczy Istvánról, Újhelyben pedig az Újhelyi családról, akik sokat tettek a községért. Arra fogunk maximálisan törekedni, hogy mindegyik településnek találjuk meg a legerősebb és legütőképesebb oldalait. Egyszerűbben szólva: segítünk az ott élőknek felmutatni azokat az értékeket, amelyek miatt ők oly egyediek. A vízi- és agroturizmus mellett a vallási, a vadász- és a borturizmusban is hatalmas lehetőségek rejlenek. Keresztúr a korábbi években több alkalommal szervezett helyi vadászfesztivált, Salánk pedig néhány éve elnyerte azt a jogot, hogy rendszeresen itt kerüljön sorra a megyei vadászfesztivál.

Megfigyelhető, hogy a salánki hagyományőrző rendezvényeken rendszeresen vesznek részt magyarországi vendégek.

– A határon átnyúló testvér-települési, testvér-gyülekezeti kapcsolatok további fejlesztésének mindig is kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk. Az imént már a napelempark kapcsán utaltunk rá, hogy ezeknek nem csupán a kulturális hozadéka jelentős, de a gazdasági haszna sem elhanyagolható. Meggyőződésem, hogy az új önkormányzati struktúra segít valamennyi társtelepülésnek az ezekben rejlő lehetőségek maximális kihasználásában.

(Kiss Gy. Árpád)

Válassz! Az életben mindig választanunk kell. Hol útvonalat, hol iskolát, hol orvost, hol fodrászt és sorolhatnánk a végtelenségig. A választásunkat mindig mérlegeljük, megfontoljuk, megindokoljuk. Ha túl sok a kínálat, akkor nehezebb a döntés. Ha kevés a kínálat, bosszankodunk, hogy lehet találnánk jobbat is, ha több felé szétnéznénk. így van ez a politikai életben is. Az október 25ei választás kapcsán is mérlegelnünk kell, hogy kire adjuk le voksunkat. Melyik jelölt mit tett le az asztalra, vagyis mit tud felmutatni: vannak e érdemei, fejlesztette e a közösséget, van e konkrét terve a jövőre nézve, megvan e hozzá a szakértelme, vagy a szakemberekből álló csapata. Sokszor esünk abba a hibába, hogy a jól kitaposott ösvényről letérünk, abban a hitben hogy hátha sikerül új utat felfedeznünk. Majd, igaz már csak később, rájövünk, hogy igaz a mondás: „ Járt utat járatlanra ne cserélj, fiam!” Most mikor már településünk elindult a fejlődés útján, sikerült külföldi befektetőket bevonzani, ami által munkahelyek létesültek, közintézmények , templomok újultak meg, képesek lennénk hátat fordítani, s más irányba menni? Az ígéretek földje nem biztos hogy jobb mint a tettek mezején maradni! A döntés a mi kezünkben van! Válasszunk okosan!

 

Tisztelt Salánki lakosság! Ma, a bizonytalan helyzet ellenére, egy jó hírt szeretnénk megosztani Önökkel . Az Esze Tamás utca 50 év után, végre aszfaltbúrkolatot kapott.. Mint már korábban, most is azt mondjuk, hogy Salánkon a türelem utat terem! A közel jövőben mindenkihez el fog érni az aszfalt. HAJRÁ SALÁNK!!!

Elérkezett tehát az Anyák napja  a beérkezett képekért hálás köszönet. Reméljük, hogy ezzel a kis összeállítással sikerült még szebbé tenni ezeknek az édesanyáknak az ünnepjüket! Szívből küldték gyermekeik a képeket, fogadják szeretettel! Boldog Anyák napját kívánunk!

AMÍG LEHET

Ha édesanyád is öreg lett, és te magad is „öregebb“,

ha – miket addig meg se érzett – nem bírja már a terheket…

ha kedves hű szeme se lát úgy az életbe, mint azelőtt,

ha lába ügyefogyottan nehezebben hordozza őt:

legyen támasza erős karod, és kísérése örömed!

Üt az óra, amikor sírva utoljára kísérheted.

És ha kérdez, felelj a szavára! Ha újra kérdez, akkor is!

Ne türelmetlenül! Gyengéden, ha megkérdez, harmadszor is! Magyarázz meg mindent derűsen, ha valamit nehezen ért!

Üt az óra, melyben tőled többé semmit se kérd.

Aranyosi Ervin: Köszönet anyámnak

Mikor leszülettem erre a bolygóra,
édesanyám álmát váltottam valóra,
elhoztam a csodát, élővé lett álmot
és kaptam cserébe egy egész világot.
Akkor még nem tudtam, hogy mi végből lettem,
egy igazi angyal őrködött felettem.
Táplált, szeretgetett, tanítgatott élni,
hogyan kell egy szívhez szeretettel érni.

Őriztem mosolyát, vissza is tükröztem,
erős kötelék lett ő közte és köztem.
Amikor én sírtam, ő hajolt fölébem,
s megnyugvásra leltem drága, jó ölében.
A mindene voltam, a legdrágább kincse,
s célja, hogy a kincsét mosolyra derítse.
Hát én mosolyogtam, beragyogtam napját,
vágytam ölelését, angyali alakját.

Ő tudta magától mire van szükségem,
s igyekezett adni mindent, bármit kértem.
Hálám, mosolyom volt, kedves gügyögésem,
ahogyan szívébe szeretetem véstem.
Kaptam másik csodát, amit kaphat gyermek,
megtanítva nekem ezt a csodás nyelvet,
amitől igazán gazdagabbá váltam,
benne érzésekre, tudásra találtam.

Ahogy lassan nőttem, megnőtt a világom,
mocorogni vágytam folyton, minden áron,
egyre erősebbé, s ügyesebbé váltam,
aztán, egy szép napon lábaimra áltam.
Anyám óvott, védett, s megtanított járni,
nem akarta lelkem szűk helyre bezárni,
kitárta a világ összes nagy kapuját,
ahol majd a lelkem már könnyebben jut át.

Biztatott hát mindig, s tudom, hitt is bennem,
menjek vágyam útján, boldoggá kell lennem!
Amit csak ő tudott, mindent megmutatott,
hosszú, szép utamhoz erőt, reményt adott.
Hiszem, gyermekében örömét meglelte,
annyi szeretettel volt tele a lelke!
Hálás az én szívem, minden egyes percért,
szerető szívemben a jósága elfért.

Amit tőle kaptam, azt kell tovább adnom,
róla véve példát, jónak kell maradnom,
szeretetét szórnom az egész világra,
mindig emlékezve drága, jó anyámra.
A szívemben itt él, amit kaptam tőle,
hitét, szeretetét itt őrzöm örökre.
Őrzöm a szívemben, mindazt, amit adott,
a lelkemben kikelt sok szeretet-magot!

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, mi magyarok május első vasárnapján tesszük ezt. Ez a nap minden gyerek számára nagyon várt nap, s előre ötletelnek, tervezgetnek, hogy hogyan tudnák feledhetetlenné tenni az Édesanyák számára ezt a napot.

Ez évben, sajnos, ezt a napot sem ünnepelhetjük hagyományosan, anyák napi műsorokkal, kirándulásokkal, közös programokkal . így most ezt a hetet szeretnénk az Édesanyáknak szentelni itt , a salank.info web oldalunkon. Elsőként felkérünk mindenkit egy kis játékra, melynek a Meséld el a pillanatot! címet adtuk. Küldjék el kedvenc közös fotójukat édesanyjukkal salank.telepules@gmail.com e-mail címre 2020. május 1. déli 12.00 óráig! Pár sorban mellékeljék a fotón megörökített pillanat jelentőségét. A fotók fokozatosan feltöltésre kerülnek a település hivatalos web oldalára. Kíváncsian várjuk a fotókat!

Tisztelettel: Aljokhin Viktor, Salánk polgármestere!

 

‼‼Április 11-től, azaz szombattól, 13 órától április 13-ig, ‼‼azaz hétfő reggel 6 óráig maximális „mozgáskorlátozást” vezetett be Kárpátalja területére!Ezen időszakban nem hagyhatják el otthonaikat, mindenkinek otthon kell maradnia! Ezt a rendfentartó szervek fokozott ellenőrzéssel kontrollálják majd. A rendelet megszegők 17 000 hrivnyára bírságolhatók! Olekszij Hetmanenko, Kárpátalja ideiglenesen megbízott kormányzója közölte a hírt, miszerint így szigorítottak a karanténszabályokon a megyénkben.

‼A lakosság figyelmébe‼ A Miniszteri Kabinet szigorúbb korlátozó intézkedéseket rendelt el ország szerte április 6.-tól, amiket kötelességünk betartani:

⛔ Minden vállalkozó, kisbolt tulajdonos minden nap kötelező kijelölni egy órát takarításra, fertőtlenítésre és a helység szellőztetésére.

⛔ A vásárló csak védőmaszkban és gumikesztyűben mehet be a boltba.

⛔ Tilos védőmaszk nélkül tartózkodni a közterületeken! ⛔Tilos látogatni a parkokat, sportpályákat, játszótereket, pihenő övezeteket stb.

⛔ 14 éven aluliaknak szülői felügyelet nélkül elhagyni otthonukat tilos!

⛔ Személyigazolvány nélkül elhagyni otthonunkat tilos!

A rendelet kötelező érvénnyel megszabja mindenkinek, aki belép Ukrajnába, hogy 14 napig kötelező karantén szabályokat betartva nem hagyhatja el az otthonát!

Véletlen képek
Mikes-tó
A nap idézete
Időjárás
Погода в Україні
Falusi turizmus
pinceszet-1 pinceszet-11
Mai névnap
Boldog névnapot!
Keresés az oldalon
Látogató térkép