Településünk lakosai összegyűltek, hogy megvitassák a napelem park jótékony hatását a falura vonatkoztatva. A felvállaló cég képviseletében Юлія Листрова (Júlia Lisztravá) beszélt a projekt realizálásáról. A napelem park 2,95 hektáron terül el településünk határában. Munkahely teremtő erővel is járt ez a beruházás, mivel már 12 helyi lakos kapott itt munkát. Karamán Ferenc,Salánk alpolgármestere, pár szóban jellemezte a napelem park jótékony hatását a falu fejlesztésére vonatkoztatva, s felvázolta, hogy így gazdagodik az infrastruktúra. A településünkön folyó fejlesztések, beruházások megyei szinten mozognak, és ez a polgármester aktív munkáját dicséri. Gál Józsefet, aki egyik  a napelem park új foglalkoztatottjai közül, külföldről csábított haza a faluban folyó fejlesztések, hisz így már itthon is van lehetősége dolgoznia , s mellette el tudja látni a saját gazdaságán is a teendőket. Többek között elmondta hogy Salánk az elsők között van, ahol ilyen nagyméretű beruházás valósul meg .

A második legnagyobb keresztény ünnepi esemény Krisztus születése, ennek megfelelően ez a második leghosszabb, negyven napos böjti periódus. Ezen időszakban azonban nem oly szigorú a böjti fegyelem, mint a szent negyven nap esetében.

A karácsonyi böjt november 15-én veszi kezdetét. A bizánci hagyományú egyházakban e naptól december 25-éig szerda és péntek kivételével a hal fogyasztása megengedett, tejtermékeké és tojásé azonban nem. A böjt utolsó hetében, december 18-ától már a hal fogyasztásától is tartózkodniuk kell a híveknek.

Ez az időszak meghívás arra, hogy imádság, elmélkedés, önmegtagadás, jótékonyság, a Biblia tanulmányozása és a szentek utánzása révén megtisztítsuk magunkat a bűntől és így készüljünk a karácsonyra, az Úr eljövetelének ünnepére… Jézus közel van hozzánk, bennünk van. Ennek ellenére ezen időszak alatt úgy ismerteti meg velünk önmagát, mint Eljövendő. A böjt megmutatja nekünk azokat az akadályokat, amelyek feltartóztatnak bennünket a Felé vezető úton: az egyéni elmélyült ima és a jótettek mellett fegyelmi szabályokról is szó van, amelynek segítségével teljesebben megismerhetjük saját magukat. Választanunk kell; kit is szeretünk önmagunkban: a sekélyes, kapzsi, gyáva, jelentéktelen én-t vagy azt az igazi önmagamat, aki mélységeimben él, és képes az Istennek tetsző böjtölésre is

Különleges alkalomból gyűltek össze a Naplemente Nyugdíjas Klub tagjai szombat délután a Salánkon lévő Rákóczi pincébe (ami már 2003-tól Alyokhin pincészet) . A klub fennállásának 5. évfordulóját ünnepelték. Vendéglátójuk Alyokhin Éva volt, aki köszöntötte az egybegyűlteket, s beszélt a szép korúak megbecsülésének fontosságáról. Ízelítőt kaptunk a pince történelméből és jelenéből egyaránt. A klub tagok énekléssel múlt idézéssel és bor kóstolással töltötték az estét. Gál Erzsébet, a klub alapító tagjaként,  elmesélte a megalakulásuk történetét. 2013 őszén településünk polgármestere Alyokhin Viktor szorgalmazta a nyugdíjas klub megalakulását. Így indult el, írtak ki hirdetést, járták a falut felkeresték a nyugdíjas kimozdulásra és kikapcsolódásra vágyó hölgyeket. A klub elnökének Homoki Erzsébetet választották meg. A klub megalakulása óta számos kiránduláson vettek részt, többek között külföldön és belföldön egyaránt, Magyarországon Erdőbényen, a Kárpátokba, Beregszászi termálfürdőbe.
Az eseményen köszöntötték a születésnapost, Valenta Erzsébetet, aki szintén jubileumi 60. születésnapját ünnepelte ezen a napon.
Megemlékeztek a köreikből eltávozott tagokról, Harangozó Margitról és Gyurkó Ágiról.
Az eseményen részt vevú fiatalokkal megosztották az élettapasztalataikat: „Holnap is nap van!” „ Használjátok ki úgy  az időt, hogy  hagyjatok belőle pihenésre is!” „ Annyi évesek vagyunk, ahánynak lélekben érezzük magunk!” „ Nem öregek vagyunk, csak tapasztaltak!”
A közösen elfogyasztott ebédet követően pedig egy kis nótázásra is sor került.  Az asztalról nem hiányozhatott a salánki töltött káposzta, amit sajátkezüleg töltöttek a klubtagok, a salánki bor, amit a pincészet biztosított, a babgulyás és a házi fánk, amivel Alyokhin Éva vendéglátó  kedveskedett a hölgyeknek.
Még véget sem ért az estébe nyúló összejövetel, már az elnökasszony a következő összejövetelt tervezte, s meglepő módon, a rájuk következő napra, vasárnapra! Mivel sok köztük az Erzsébet, ezért Erzsébet napi partit is szerveznek!
Kívánunk számukra jó egészséget, s további aktív éveket, hogy megélhessák a 25. évfordulót is ilyen jókedvűen!

NYUGDÍJAS HIMNUSZ

Elszaladtak az évek felettünk, Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk. Felnevelve gyermeket, családot, Nyugdíjasként éljük a világunk …….

Mi lehet a nyugdíjas-dal vége? Legyen köztünk, s a világon béke. Adjon Isten még sok boldog évet, Békességet, erőt, egészséget!

 

Minden évben november 8-án tartja templom búcsúját a görög katolikus gyülekezet. Az 1878-1883 között épült kőtemplom ugyanis egykor Mihály arkangyal tiszteletére szentelték fel. A görög katolikus közösség idén is szent liturgiával ünnepelte búcsúját, ám nem mindennapi vendégekkel. Az ünnepi szertartáson részt vett: Milan Sasik püspök, Kocsis Fülöp érsek, Dr. Seszták Miklós kormánybiztos, Szilágyi Mátyás konzul a Beregszászi konzulátus képviseletében, Kiss András képviselő úr a Szabolcs Szatmár Bereg  megyei közgyűlés képviseletében, Czap Andrea Tisza ETT igazgató, Lengyel Tímea politikus munkatárs, Dánics Éva és Varga Valéria a Szőlősi járási  közigazgatás képviseletében, Dobsa István Tiszakeresztúr polgármestere, Balogh Attila településünk református  tiszteletese, Józan Lajos nyugdíjazott református tiszteletes.

A Szent Liturgiát Milan Sasik püspök atya végezte a homíliát Kocsis Fülöp érsek atya mondta.

A Szent liturgia végén Balog Atilla és Józan Lajos nyugdíjazott református tiszteletes köszöntötte a búcsú résztvevőit. Ünnepi beszédet mondott településünk polgármestere  Alyokhin Viktor, melyben méltatta  a görög katolikus közösség hitét és akaraterejét mely által és a magyar kormány támogatása által a templom kívül-belül megújult. Az ünnepi beszédet folytatta Dr. Seszták Miklós kormánybiztos aki a múltat idézte, hisz ő is pap családból származik, II János Pál pápa szavait idézve megköszönte a Salánki híveknek hogy újra megélhette  hitét. Hitre és imára buzdította a jelenlévőket. A Mihály napi  ünnepség körmenettel evangélium-olvasással, olajkenettel ért véget.

A Salánki görög katolikus gyülekezet, a görög katolikus templom védőszentjének, Mihály arkangyal ünnepéhez készülődve mézesbábokat készítettek.

 

November 1-je mindenszentek ünnepe, az  összes  üdvözült lélek emléknapja. Mindenszentek és halottak napján sokan keresik fel szeretteik sírját  viragokkal  mécsesekkel.
Salánki görög katolikus temető:

 

Salánki református temető

 

A közeli napokban nemzeti ünnep szólít bennünket az emlékezés asztalához. Vasárnap  1956 forradalmának és szabadságharcának dicső napjait idéztük fel a Salánki Kultúrház előtti parkban.

A megemlékezést megtisztelte jelenlétével :

Barta József, a  Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke  , Rezes Károly, a„KMKSZ” Ukrajnai Magyar Párt frakciójának megbízottja, Gyebnár István konzul úr, a Beregszászi konzulátus képviselője, Balogh Attila településünk református  tiszteletese, Csirpák József falunk görög katolikus parochusa, Bundovics Béla a Salánki erdőgazdaság képviselője, Homoki István Salánk tiszteletbeli polgára, Nagy Imre református gondnok, Pólin Elek fafaragó-művész, Lenya János a Salánki téglagyár igazgatója.

A vendégek köszöntése után rövid felolvasás keretében visszatekintettünk az 1956 őszi anyaországi eseményre,s annak Kárpátaljához való kötődésére. Ezt követően  településünk polgármestere Alyokhin Viktor méltatta 56’ hőseit, kik kiálltak szabadságukért és volt bátorságuk harcolni.

Barta József a megyei közgyűlés alelnöke beszédében párhuzamot vont a mostani, s az 56-os események között. Példaként említette  56 hőseit, belőlük erőt, kitartást meríthetünk a jelenben is.

Gyebnár István konzul úr meghatódottan hallgatta a felszólalókat, s megtiszteltetését fejezte ki, hogy együtt ünnepelhette a Salánki és környékbéli magyarokkal az összmagyarság ünnepét.

A felszólalásokat követően sor került Pólin Elek, fafaragó művész, álltal készített   56-os emlékmű megkoszorúzására.

День захисника – це день, присвячений пошані до минулих і нинішніх військових героїв України, які боролися за її свободу. Нове свято пов’язане з боротьбою в Україні між проурядовими елементами та проросійськими сепаратистськими бойовиками, яка зараз відбувається. У загальноосвітній школі учні 6-Б класу з віршами вітає всіх захисників України. Свято було весело і цікаво.

Véletlen képek
IF
A nap idézete
Időjárás
Погода в Україні
Falusi turizmus
pinceszet-1 pinceszet-11
Mai névnap
Boldog névnapot!
Keresés az oldalon
Látogató térkép